Návrh Koncepcie pre podporu Startupov

Autor: Ján Švonavec | 25.3.2015 o 18:24 | Karma článku: 2,70 | Prečítané:  317x

Vláda Slovenskej Republiky sa v najbližších týždňoch bude pravdepodobne zaoberať stratégiou podpory inovatívnych podnikov mladších ako tri roky, a podnikavých študentov. Ministerstvo financií v spolupráci s Ministerstvom školstva, Ministerstvom hospodárstva a Slovak Business Agency  v rámci Koncepcie pre podporu startupov pripravuje rad nových služieb, výhod a podporných opatrení pre startupy.

Pripravovaný súbor opatrení pre podporu slovenského startupového ekosystému, ktorých väčšina by mala prísť do platnosti do konca roka 2015. Tieto opatrenia majú širokospektrálny záber, a ich úlohou bude riešiť problémy s podnikaním od financovania startupov cez podporu mladých podnikavcov na vysokej škole, až po daňové a legislatívne stimuly či výmenu informácií v rámci V4. 

Dostať možnosť využívať tieto výsady nebude až také jednoduché ako sa zdá. Splnenie jednotlivých 

kritérií bude záležať na rozhodnutí výboru, ktorý bude zložený zo zástupcov verejnej správy (Ministerstvo financií, Ministerstvo hospodárstva), špecializovaných inštitúcií (SBA), a zástupcov súkromného sektora. 

Krátky prierez navrhovanými opatreniami:

 • Jednoduchá akciová spoločnosť (j.a.s.) - Podľa predkladateľov Koncepcie súčasná legislatívna úprava s.r.o. je obmedzená (ja si myslím že viac než obmedzená) v efektívnom využívaní nástrojov, ktoré sa týkajú vstupu a výstupu kapitálu z/do spoločnosti, ochrany práv zakladateľov firmy a investora a čo je na Slovensku dôležité efektívne motivovať zamestnancov vlastníckym podielom v spoločnosti. Tieto body je možné upravovať v spoločenskej zmluve, ktorá je verejne prístupným dokumentom. Ďalej je možné vykonať úpravy v individuálnych zmluvách, ale na to je potrebné komunikovať s ostatnými spoločníkmi čo je niekedy problematické. Eseročka nám zasa radikálne komplikuje motiváciu zamestnancov zamestnaneckými akciami. Spomínané nástroje sú vo svete bežne využívané.

  Predkladateľia na základe vyššie spomenutých nedostatkov navrhujú zadefinovať v Obchodnom zákonníku novú právnu formu spoločnosti, ktorá by mala kombinovať prvky eseročky a akciovej spoločnosti. Na základe tohto nie len Obchodný zákonník ale aj Zákon o cenných papieroch si bude vyžadovať novelizáciu. Základné imanie j.a.s. bude začínať od 1 eura. Toto imanie bude rozdelené na akcie, ktoré budú verejne obchodovateľné. Jednoduchá akciová spoločnosť bude mať právo vydávať rôzne druhy akcií, ktoré budú spojené s rôznymi právami. Medzi akcionármi bude možné uzavrieť osobitnú neverejnú akcionársku dohodu, v ktorej sa budú môcť napríklad dohodnúť na obchodnej stratégii,práve pridať sa k prevodu akcií za rovnakých podmienok ako majoritný akcionár, práve na požadovanie prevodu akcií, či na kúpnej alebo predajnej opcii. Akcie j.a.s. bude možné počítať od jedného eurocenta, čo umožní vydávanie väčšieho množstva akcií a s nimi motivovať zamestnancov zamestnaneckými akciami. 
 • Daňové stimuly-  Podľa Koncepcie startupy budú oslobodené od platby za daňovú licenciu po dobu troch rokov ( podľa súčasnej legislatívy ju novo založené podniky neplatia prvý rok), čo by malo novým podnikom pomôcť postaviť sa na nohy počas prvých rokov fungovania, nakoľko v prvých rokoch sú nové spoločnosti často stratové. Podmienkou pre získanie tohto oslobodenia bude schválenie definície startupu vyššie spomínaným výborom, a úplná bezúhonnosť čo sa týka zákazov podnikateľskej činnosti, dlhov daňovému úradu, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam.

  Ďalším navrhovaným daňovým stimulom by malo byť zjednodušenie dobrovoľnej registrácie platiteľa DPH, čo novým spoločnostiam umožní požiadať o vrátenie DPH z nakúpených tovarov a služieb a tým efektívne odľahčí ich cashflow. O registrácii startupov rozhoduje správca dane a obvykle sa po podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu DPH vyrubuje zábezpeka od 1000 do 500 000 eur, ale jej výška závisý od daňového úradu a jeho  posúdenia rizika vzniku nedoplatku na dani zo strany žiadateľa.Zábezpeka sa vačšinou vracia po uplnynutí 12 mesiacov odo dňa jej zaplatenia. Startupom však väčšinou zadržané prostriedky chýbajú, a v značnej miere ich obmedzuje aj doba rozhodovania o ich registrácii. Na základe tohto navrhovatelia Koncepcie predkladajú novelizáciu zákona o DPH, v ktorom sa z ustanovenia pojednávajúceho o identifikácii subjektov, ktorým má byť uložená zábezpeka, vypustiť také osoby ktoré v čase podania žiadosti o registráciu pre DPH vykonávajú len prípravnú činnosť. Tento bod sa má týkať ako povinných tak ja dobrovoľných registrácií. Posudzovanie daňového rizika startupu však zostáva, a v prípade že ho správca dane vyhodnotí ako nevyhovujúci, musí zábezpeku uhradiť.
 • Zlepšenie kapitálového financovania cez Slovak Investment Holding a zavedenie nových finančných nástrojov pre startupy - Odhad navrhovateľov je taký že na trhu kapitálového financovania na Slovensku chýba kapitál vo výške 138 až 643 eur,. V programovom období 2014 - 2020 by mala byť pri zabezpečení financovania startupov využitá aj štruktúra SIH. Na kapitálové investície môžu byť teda využité aj zdroje Európskych štrukturálnych fondov vyčlenené na finančné nástroje ako aj iné zdroje organizačnej štruktúry SIH.

  Okrem modelu financovania SIH, kde sa uznesením vlády 736/2013 očakáva, že jeden z podfondov SIH bude pod správou SBA. Pre slovenské startupy budú výhodou aj iné formy financovania ako ako napr. konvertibilný úver, alebo kombinácia financovania a poskytovania poradenských, alebo mentoringových služieb. Tieto formy podpory by mali fungovať v rámci činnosti NPC a financované zo zdrojov Operačného programu veda a inovácie. Predkladateľia nezabúdajú ani na dostupnosť informácií o úverovej bonite startupov, keďže v súčastnosti majú prístup k týmto informáciám väčšinou iba banky, čo obmedzuje prístup MSP k investorom pôsobiacim na kapitálovom trhu. 
 1. Matching grants- Mobilizácia investičných anjelov bude zrealizovaná prostredníctvom zvýšenia investície do startupu o grant z verejných zdrojov vo výške 20% z hodnoty investície investora. Čo teda v praxi bude znamenať že ak sa slovenský investor rozhodne investovať do startupu kapitál v hodnote 100 000 eur, štát udelí danému startupu grant v hodnote 20 000 eur, bez nároku na podiel v spoločnosti, a bez zmeny podielu investora ktorý získal svojou investíciou. Tento spolufinancujúci grant je možné získať aj viac krát a však iba do výšky 20 000 eur, bez ohľadu na počet investorov.

  Podmienky pre poskytnutie grantu z verejných zdrojov:
  ​1. Investícia do podniku ktorý spĺňa kritéria startupu, a ktorý nevykazuje nedoplatky na dani z príjmov, zdravotnom a sociálnom poistení.
 2. Majetkový podiel ktorý investor získa v tomto startupe nesmie presiahnuť 49%.
 3. Grant udelený startupu nebude podliehať zdaneniu.
 4. Dolná hranica investície investičného anjela je 5000 eur.
 5. Maximálna výška grantu ktorý bude môcť startup takýmto spôsobom získať od viacerých investorov je limitovaná na 20 000 eur.

  Tak isto máme návrh aj pre kritériá na investičného anjela: ktorý nesmie byť v právnom, obchodnom, rodinnom či pracovnom vzťahu so žiadnym zo zakladateľov, majiteľov alebo zamestnancov startupu. Majetkový podiel v startupe musí získavať po prvý krát, čo znamená že poskytnutie grantu pri zvyšovaní podielu investora sa nebude investovať.
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Po kríze pokračujeme

Trauma Dankovi ale prospeje, viac bude počítať vlastné limity a „žetóny“, ktorými disponuje.


Už ste čítali?